Lønnskalkulator

Lønnskalkulator viser deg hvor mye en tjener per sekund, minutt, dag, uke eller måned. Hva må du tjene i timen for å oppnå ønsket årslønn?

Lønnskalkulator er kalkulert ut i fra en forutsetning om 260 arbeidsdager i året, 5 dager i uken og 7,5 timers arbeidsdag. Beregningene gjøres med brutto lønn før før overtid og andre tillegg.

 

 

Lønn

Lønn er noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er å regne som en godtgjørelse som motytelse for en gitt mengde utført arbeid.  I noen bransjer er det innført en minstelønn, men noen generell minstelønn finns ikke i Norge. Eventuelle tillegg og spesifikt regler finner man som regel i arbeidsavtalen. En arbeidstaker har rett til overtidstillegg.

To typer lønn

Man sier at det finnes to forskjellig typer lønnsformer. Lønn for resultat og lønn for tid brukt. En kombinasjon av disse to er også vanlig. Resultatbasert lønn vil da beregnes ut i fra gitte mål, som for eksempel solgte eller produserte enheter, eller oppnåelse av et definert resultat. 

Bonus

Bonus utbetales ofte fra egen arbeidsinnsats eller helt eller delvis andre faktorer. Typer bonus er:

Hva tjener gjennomsnittet?

I 2019 var landsgjennomsnittet 47.290 kr i månedslønn (kilde  ssb). Som du kan se i lønnskalkulator over, så utgjør det en årslønn på 567.480 kr, ukelønn på 10.913 kr og en dagslønn på 2.182 kr. Det var en endring fra 2018 på 3,7 %.