Lønnskalkulator

Lønnskalkulator viser deg hvor mye en tjener per sekund, minutt, dag, uke eller måned. Hva må du tjene i timen for å oppnå ønsket årslønn?

Skriv inn verdi i ønsket felt, eller dra i sliderne. Alle felter oppdaterer seg automatisk når en endring gjøres:

Lønnskalkulator er kalkulert ut i fra en forutsetning om 260 arbeidsdager i året, 5 dager i uken og 7,5 timers arbeidsdag. Beregningene gjøres med brutto lønn før overtid og andre tillegg.

 

 

Lønn

Lønn er noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er å regne som en godtgjørelse som motytelse for en gitt mengde utført arbeid.  I noen bransjer er det innført en minstelønn, men noen generell minstelønn finns ikke i Norge. Eventuelle tillegg og spesifikt regler finner man som regel i arbeidsavtalen. En arbeidstaker har rett til overtidstillegg.

Forskjellen mellom brutto- og nettolønn:

Bruttolønn er det totale beløpet arbeidsgiver betaler før noe fradrag. Dette inkluderer grunnlønn, overtid, bonuser, og andre tillegg.

Nettolønn er beløpet du faktisk mottar etter at skatt, trygdeavgifter, og eventuelle andre fradrag er trukket fra bruttolønnen.

To typer lønn

Man sier at det finnes to forskjellig typer lønnsformer. Lønn for resultat og lønn for tid brukt. En kombinasjon av disse to er også vanlig. Resultatbasert lønn vil da beregnes ut i fra gitte mål, som for eksempel solgte eller produserte enheter, eller oppnåelse av et definert resultat. 

Bonus

Bonus utbetales ofte fra egen arbeidsinnsats eller helt eller delvis andre faktorer. Typer bonus er:

Hva tjener gjennomsnittet?

I 2023 var landsgjennomsnittet 56.360 kr i månedslønn (kilde: ssb). Som du kan se i lønnskalkulator over, så utgjør det en årslønn på 676.320 kr, ukelønn på 13.006 kr og en dagslønn på 2.601 kr. Det var en endring fra 2022 på 6 %.

Lønnskalkulatoren

Med denne lønnskalkulatoren kan du blant annet beregne årslønn til timelønn, timelønn til årslønn, hva du tjener i sekundet og stort sett det meste annet du måtte ønske. Du kan endre alle feltene og gå ut i fra det ene tallet du vet. Vet du månedslønn, årslønn, ukelønn, timelønn eller til og med minutt eller sekundlønn, finner du resten i kalkulatoren.

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan beregner lønnskalkulatoren årslønn fra timelønn?

Lønnskalkulatoren tar utgangspunkt i antall arbeidstimer per dag (vanligvis 7,5 timer), antall arbeidsdager per uke (5 dager), og antall arbeidsuker per år (vanligvis 52 uker minus ferieuker) for å omregne timelønn til årslønn.

Kan jeg beregne nettolønn med denne kalkulatoren?

Nei, denne kalkulatoren fokuserer på bruttolønn og ulike måter å omregne denne på (f.eks., fra månedslønn til timelønn). For nettolønn må skatt, trygdeavgifter, og andre fradrag tas i betraktning, som kalkulatoren ikke håndterer direkte.

Er overtid inkludert i beregningene?

Nei, kalkulatoren baserer seg på standard arbeidstid uten overtid. Eventuell overtid og tillegg for dette må legges til manuelt basert på egne avtaler og satser.

Hvordan påvirker feriepenger lønnsberegningen?

Feriepenger er ikke direkte inkludert i de grunnleggende beregningene. Les mer om feriepenger eller prøv feriepengekalkulatoren.

Kan jeg bruke kalkulatoren for å sammenligne lønn i forskjellige jobber?

Ja, du kan bruke kalkulatoren til å sammenligne lønn mellom forskjellige jobber ved å beregne og sammenligne timelønn, månedslønn, og årslønn basert på informasjonen du har. Dette kan hjelpe deg med å få innsikt i lønnsnivået i ulike stillinger.