Belåningsgrad

Belåningsgrad er en helt avgjørende faktor for hvilken rente du kan oppnå i en bank. Det er i tillegg helt avgjørende for å i det hele tatt få lån.

Belåningsgrad er forholdet mellom verdi, benyttet egenkapital og størrelse på lån. Kjøper du for eksempel en hytte til 1 million kroner og stiller med 400 000 kroner i egenkapital. Du må da låne 600 000 kroner som er 60 % av hyttens verdi, som også betyr et lån på 60 % belåningsgrad.

Formel

Belåningsgrad i % = (Lånebeløp / Pantets markedsverdi) * 100

Belåningsgrad ved kjøp av bolig

Regjeringen har vedtatt en boliglånsforskrift som er førende for alle som skal låne til kjøp av bolig. Den sier at man kan ha en belåningsgrad på maks 85 %.

Men det som man skal huske på er at man får bedre rente jo mer egenkapital man stiller med. Jo mindre en eiendom er belånt, jo mindre anser banken risikoen er for at den skal tape penger.

Ettersom tiden går så betaler man ned lånet og boligens verdi stiger, så vil også belåningsgraden stadig bli bedre. Få banker følger med på dette, og du vil derfor ha de samme betingelsene som ved inngåelse av lånet. Det som derfor kan lønne seg etter noen år er å refinansiere boliglånet.

Se vår boliglånskalkulator og se hvordan belåningsgraden påvirker renten hos de forskjellige bankene.

Belåningsgrad ved kjøp av bil

Det er ikke noe krav fra myndighetene til egenkapital ved kjøp av bil. Derfor tilbyr flere lån med null i egenkapital, såkalt fullfinansiering.

Belåningsgrad for billån er veldig givende for hva slags rente du kan få. Fullfinansiering blir som et forbrukslån å regne og renten derfor også slik å regne. Den virkelige gode renten kommer ikke før du har en Belåningsgrad på 50 %.

Bilkjøp er så godt som aldri en god investering. Verditapet er skyhøyt den første tiden men avtar noe etterhvert. Ved fullfinansiering av bilkjøpet risikerer du å ha mer lån enn hva bilen er verdt i det øyeblikket du skal selge. Skal du ha bilen selv igjennom hele eller mesteparten av låneperioden er deg ikke noe problem. Men de fleste av oss endrer behov etterhvert som tiden går, så her må man være litt forsiktig og vite hva man gir seg inn på.

 

Les mer om lån på Wikipedia.