Serielån

Hva et serielån er og hvorfor velger man det. Hva slags alternativ finnes det.

Et serielån har variable terminbeløp, store i begynnelsen men avtagende. Det er fordi avdragsdelen er lik i hele perioden, mens renten varierer derfor ut i fra hvor mye lån du har igjen.

Et serielån blir totalt sett billigere enn et annuitetslån, men siden betalingsbyrden er størst i starten når man ofte har flest andre utgifter, velger de aller fleste annuitetslån når man skal kjøpe bolig.