Hvordan skrive CV

En CV er et dokument som skal gi en rask oversikt over hva en person har av erfaring. Dette gjelder seg arbeidserfaring, utdanning, kurs og annet som kan være relevant. En arbeidsgiver mottar ofte en større mengde søknader på enhver stilling. Har du en lang og uoversiktlig CV er det muligheter for at akkurat din ikke engang blir lest.
Hvordan skrive en CV

Dokumentet kan være utformet svært enkelt med stort sett overskrifter og punktlister. Noen benytter seg av layouter med farger og illustrasjoner, men det er få om ingen som blir imponert av dette. Hold det enkelt kort og konkret. En side er ofte mer enn nok. Til og med vår venn Elon Musk har en én-siders CV.

Hva skal en CV inneholde

Det er en forventning om at en CV innholder følgende:

Personlige data

Navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato. Noen velger også å ha med et bilde av seg selv. Det er selvsagt valgfritt, men det kan noen ganger gjøre det letter for en arbeidsgiver i en ansettelsesprosess å huske deg igjen senere i prosessen om du har vært inn på intervju.

Utdanning 

Lag en oversikt over hvilken utdanning du har gjennomført. Ting du har startet på og ikke fullført kan også tas med, bare det kommer fram i teksten. Det kan fortsatt være relevant.

Start øverst med den nyeste, eventuelt pågående utdanningen. Få med navn på skole/instutisjon, type utdanning, start og sluttdato.

Jobberfaring

Start med nåværende stilling, eventuelt den siste du hadde. Få med navn på arbeidsgiver, stillingstittel, oppstartsdato og eventuell sluttdato. Skriv kort om hva du gjør/gjorde i bedriften og kanskje også noe generelt om bedriften om du synes det skulle passe.

Noen av oss har lang arbeidserfaring med en rekke forskjellige arbeidsgivere, andre har lite eller ingenting.

Blir listen lang om du tar med alt, kan du eventuelt hoppe over noe. Arbeidsuke, tidligere sommerjobber og annet som ikke er noe særlig relevant for den jobben du ønsker deg

Er du derimot relativt ung og nyutdannet vil du naturlig nok som oftest ikke ha all verden av arbeidserfaring. Da skal du ta med alt du har vært med på selv om det ikke er spesielt relevant. Ting som arbeidsuke, sommerjobber og frivillig arbeid.

Skulle du også ha noen relevante hobbyprosjekt så kan det være gull verdt. Da viser du at du har interesse for faget ditt ut over det vanlige, noe mange arbeidsgivere ser spesielt etter. Dette gjelder også for de med lengre arbeidserfaring.

Annet

Her kan du føre opp ting som kurs, sertifiseringer, språkkunskaper, verv, IT-kunnskaper, førerkort og eventuelt annet du tror kan være av interesse for en arbeidsgiver. Har du for eksempel deltatt på en rekke kurs eller innehar flere sertifiseringer, kan du godt bruke en egen overskrift og punktliste for dette. Det vil hjelpe til å gjøre det mer oversiktlig og letter å lese.

Fritidsinteresser

Mange velger å hoppe over dette punktet selv om det er en kjent sak at dette faktisk kan være avgjørende. En arbeidsgiver kan motta en hel rekke søknader med svært like søkere. Det kan virke hipp som happ hvem man ansetter.

Elsker du en fotballklubb over alt på denne jord, skriv det ned. Kanskje det gjør at noen heller vil spise lunsj sammen med akkurat deg hver dag i stedet for nestemann i søknadsbunken.

Referanser

De fleste arbeidsgivere ønsker å prate med noen som kjenner deg fra arbeidslivet tidligere. Har du ikke arbeidserfaring fra før kan dette gjerne være noen andre som kjenner deg godt.

Du bør gi referansene dine et varsel på forhånd om du ønsker å føre dem opp, samt selvsagt å be om tillatelse til dette.

Men det enkleste er ofte å kun skrive: "Oppgis på forespørsel" her. Det kjøper deg litt tid både til å finne ut hvem som er passende referanser til akkurat denne stillingen, samt tid til å avtale og varsle om dette. Det trenger ikke å være noe vits før man vet om man kommer med noe særlig i prosessen.

Rent praktisk rundt det å skrive en CV

Som tidligere nevnt, ikke bruk tid på layout. Det kan heller virke negativt. Bruk standard font uten farger. Bruk gjerne listefunksjoner og overskrifter. 

For å gjøre det så enkelt som mulig for mottaker er å konvertere alle dokumenter til PDF. Du vet aldri hvilket utstyr folk sitter på. Da er det sikrest med PDF, da "alle" får åpnet å lest disse. De vil også se mest lik ut på tvers av enheter (datamaskiner/mac/mobil).