Prosentkalkulator

Prosentkalkulator - hvordan regne ut prosent. Regn ut prosent enkelt i disse kalkulatorene, som løser de vanligste behovene for prosentregning.

Innhold

 

Prosent av et tall

Beregne prosentdel av et tall er kanskje det mest vanlige prosentregnestykket man gjør.

Hva er % av ?

Svar:
12 % av 50 er: 6

Prosentvis endring

Finner endringen i prosent fra ett tall til et annet. For eksempel en aksjeportefølje som stiger eller synker.

Prosent endring fra til ?

Svar:
Fra 12 til 50 er det: 6 % endring

Hvilket tall

Om du vet prosent og andel, finn tallet.

er % av?

Svar:
12 er 50 % av: 6

Tall pluss prosent

Legg en prosentdel til et tall.

pluss %

Svar:
12 pluss 50 % er 6

Tall minus prosent

Trekk en prosentandel fra et tall.

minus %

Svar:
12 minus 50 % er: 6