Annuitetslån

Hva et annuitetslån er og hvorfor bør man velge det. Hva slags alternativ finnes. Hva er best for meg og min økonomi?

Et annuitetslån er et lån som betales ned med like store termingebyr helt til lånet er nedbetalt (gitt att renten er den samme gjennom hele låneperioden). Det medfører at rentedelen er stor i starten av låneperioden mens avdragsdelen er liten. Etter som tiden går blir avdragene stadig større.

Bør jeg velge et annuitetslån?

Når man er i etableringsfasen, enten det gjelder første boligkjøp eller overgang fra leilighet til hus, så er det ofte i denne første perioden man har mest utgifter og dårligst råd. Et serielån vil være mer kostbart i starten av låneperioden. Derfor så velger de aller fleste heller et annuitetslån.

Mange velger i tillegg en avdragsfri periode helt i starten for å komme over den økonomiske kneika et nyetablert boliglån ofte er.

Hvem bør ikke velge et annuitetslån?

Er du godt etablert, har oppnådd en god inntekt og nærmer deg pensjonisttilværelsen, kan heller et serielån passe bedre. Også om du ser at din fremtidig inntekt kan bli lavere av andre grunner eller du er noe usikker på hvordan fremtiden økonomisk vil se ut.

Hvilke alternativ finnes det?

Har du altså økonomi til det, og/eller har planer om større investeringer i fremtiden kan serielån være aktuelt for å raskere få ned belåningsgraden. Alternativt kan man selvfølgelig velge annuitetslån over en kortere låneperiode for å oppnå mye av det samme. Men et serielån vil totalt sett bli rimeligere over samme tidsperiode, noe man også må ta med i beregningen.

Det er såpass stor andel som velger annuitetslån, slik at det er det vi har fokusert på i våre kalkulatorer. Prøv vår boliglånskalkulator med prissammenligning.

Kort oppsummert

Har du råd til større innbetalinger i starten av låneperioden, vil et serielån være billigst totalt. Dersom ikke, velger du et annuitetslån - noe de aller fleste gjør. 

Les mer om annuitetslån på Wikipedia.