Annuitetslån

Hva et annuitetslån er og hvorfor velger man det. Hva slags alternativ finnes det.

Et annuitetslån er et lån som betales ned med like store termingebyr helt til lånet er nedbetalt (gitt att renten er den samme gjennom hele låneperioden). Det medfører at rentedelen er stor i starten av låneperioden mens avdragsdelen er liten. Etter som tiden går blir avdragene stadig større.

Når man er i etableringsfasen, enten det gjelder første boligkjøp eller overgang fra leilighet til hus, så er det ofte i den første perioden man har mest utgifter. Mange velger i tillegg en avdragsfri periode helt i starten for å komme over den økonomiske kneika et nyetablert boliglån ofte er. Derfor vil de aller fleste husholdnigene velge et annuitetslån.

Men har du økonomi til det, og/eller har planer om større investeringer i fremtiden kan serielån være aktuelt for å raskere få ned belåningsgraden. Alternativt kan man selvfølgelig velge annuitetslån over en kortere låneperiode for å oppnå mye av det samme. Men et serielån vil totalt sett bli rimeligere over samme tidsperiode, noe man også må ta med i beregningen

Prøv vår boliglånskalkulator med prissammenligning.