BMI Kalkulator

BMI Kalkulator regner ut din BMI og viser hvor du ligger på BMI-skalaen. BMI er et forholdstall mellom høyde og vekt som gir deg en indikasjon om du er overvektig, normal eller undervektig.

Hva er en BMI Kalkulator?

En BMI Kalkulator regner ut din BMI, som står for Body Mass Index. På norsk kalles dette kroppsmasseindeks (KMI). Det er en internasjonal standard WHO (Verdens helseorganisasjon) benytter.

Skriv inn din høyde og vekt og du vil få en svært enkel vurdering av din vekt. Merk at dette er en kalkulator for voksne personer (over 18 år). Den gjelder ikke for gravide, eldre, barn, eller personer med høy muskelmasse.

Det finnes egne kalkuleringer for barn. For vurdering av vekt hos barn anbefales det å ta kontakt med lege.

BMI = 25 (Normal)

BMI tabell

BMI Kategori
opp til 18,5 Undervektig
fra 18,5 til 24,9 Normal kroppsvekt
fra 25 til 29,9 Overvektig
fra 30 til 34,9 Fedme (fedme grad 1)
fra 35 til 39,9 Alvorlig fedme (fedme grad 2)
over 40 Svært alvorlig fedme (fedme grad 3)

 

 

Undervektig - BMI under 18,5

Hvis du har en BMI på mindre enn 18,5, betyr det at du er undervektig. Det er lav risiko for å utvikle diabetes, men det er økt risiko for andre helseproblemer i dette området. Undervektige mennesker bør ha som mål å gå opp i vekt og opprettholde sine BMI.

Normal kroppsvekt - BMI fra 25 til 29,9

Hvis BMI er i dette området, regnes det som en sunn vekt. Du har liten sjanse for å utvikle sykdommer relatert til livsstilsvalg. som diabetes, hjertesykdom og kreft. Hva er den ideelle BMI? Personer med en sunn BMI varierer fra 18,5 til 24,9. Dette anses som et ideelt vektområde for optimal helse og velvære.

Overvektig - BMI fra 25 til 29,9

Personer over 25 regnes som overvektige. Personer i denne gruppen kan statistisk sett ha økt risiko for å utvikle livsstilssykdommer som diabetes, hypertensjon og hjertesykdom.

Fedme - fra 30

En BMI på 30 eller høyere regner man som fedme klasse 1, 2 og 3, Personer i denne gruppen kan statistisk sett ha økt risiko for å utvikle livsstilssykdommer som diabetes, hypertensjon og hjertesykdom - samt at man ser en økt dødelighet.

BMI kalkulator - Hva kan man bruke BMI til?

Strengt tatt brukes BMI for å beregne under og overvekt hos større grupper av mennesker. Men BMI formelen kan også gi en enkel indikasjon på om en person er under-, overvektig eller har normal vekt. Den er absolutt ikke eksakt, da den blant annet ikke skiller mellom kroppsfett og muskler. En trent muskuløs person vil ofte ha en BMI som indikerer overvekt. 

Historien bak BMI

BMI-formelen har en historie tilbake til 1832. Den ble utviklet av den belgiske matematikeren Adolphe Quetelet. Den ble først formulert i en vitenskapelig artikkel i 1972, i forbindelse med en undersøkelse av 7.000 menn fra fem forskjellige land. BMI ble mer kjent og populær jo mer den ble aktuell. Man fant en korrelasjon mellom sykdom og overvekt, slik at BMI ble til slutt et verktøy for måling av risikofaktor for sykdom i befolkninger.

BMI formel - Hvordan regne ut BMI

BMI er et mål på kroppsfett basert på høyde og vekt. Det beregnes ved å dele personens vekt i kilo med kvadratet av personens høyde i meter.

Formel for å regne ut BMI er: kg/m²

 

Andre populære kalkulatorer