BMI Kalkulator

BMI Kalkulator regner ut din BMI og viser hvor du ligger på BMI-skalaen. BMI er et forholdstall mellom høyde og vekt som gir deg en indikasjon om du er overvektig, normal eller undervektig.

BMI Kalkulatoren regner ut din BMI, som står for Body Mass Index. På norsk kalles dette kroppsmasseindeks (KMI). Skriv inn din høyde og vekt og du vil få en svært enkel vurdering av din vekt. Merk at dette er en kalkulator for voksne personer (over 18 år). Det finnes egne kalkuleringer for yngre personer - men disse ønsker vi ikke å formidle.

BMI = 25 (Normal)

BMI verdier

BMI Kategori
opp til 18,5 Undervektig
fra 18,5 til 24,9 Normal kroppsvekt
fra 25 til 29,9 Overvektig
fra 30 til 34,9 Fedme
fra 35 til 39,9 Alvorlig fedme
over 40 Svært alvorlig fedme

Hva kan man bruke BMI til?

BMI formelen gir en indikasjon på om en person er under-, overvektig eller har normal vekt. Den er absolutt ikke eksakt, da den blant annet ikke skiller mellom kroppsfett og muskler. En trent muskuløs person vil ofte ha en BMI som indikerer overvekt. 

Hvordan regne ut BMI - BMI formel

Formel for å regne ut BMI er: kg/m²

 

Les om kroppsmasseindeks hos Wikipedia.