Avdrag

Avdrag på lån og avdragsfrihet. Når bør man betale avdrag og når bør man be om avdragsfrihet.

Avdrag er den delen av et låns terminbeløp som betaler ned på gjelden. Avdrag blir da lånesum fordelt over alle betalingsterminene lånet går over.

Nedbetaling av et lån på 120.000 kr over et år med 12 terminer blir da 10.000 kr per måned i avdrag.

Avdrag er bare en del av summen du betaler per termin, for på toppen av det kommer avgifter som renter og gebyrer. Størrelsen på avdraget varierer ut i fra hvilket type lån du har, hvor lenge du har hatt lånet og hvor lenge du skal ha det.

Avdrag ved forskjellige lånetyper

Ved et annuitetslån er avdraget en svært liten andel av innbetalingen i starten, mens ved et serielån er avdraget alltid like stort.

I våre lånekalkulatorer kan du se reelle eksempler på dette oppdelt i nedbetalingsplanen for annuitetslån.

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet eller avdragsutsettelse er noe man kan be om ved inngåelse av et lån. Dette betyr at man betaler kun renter og gebyrer i en gitt periode. Dette er svært vanlig å gjøre da svært mange må strekke økonomien langt for å realisere boligdrømmen i dag. Terminbeløpene blir den største utgiften man har.

Når man har skaffet seg en ny bolig har man som oftest mye utgifter ellers. Det kan oppleves behagelig og noen ganger nødvendig å betale litt mindre til banken i starten. Man skal ofte pusse opp litt, og går man til noe større så trenger man ofte flere møbler. Får du plutselig hage i tillegg så er det utrolig mye du trenger for å holde denne vedlike.

Betal ned lånet raskere

Ved å betale større avdrag enn det låneavtalen tilsier, har man mulighet til å betale ned lånet raskere. Man oppnår da også en lavere belåningsdgrad raskere, noe som igjen kan føre til lavere rente.

Dersom du bruker boliglånskalkulator og finner et lån med lavere rente, har du muligheten til å betale samme sum du gjorde før og samtidig betale ned lånet raskere.