Feriepenger

Dersom du var i jobb i fjor, har du rett til feriepenger i år. Hvor mye og når utbetaling skjer kan være litt forskjellig. Vi ser på de forskjellige variantene her.

Utbetaling feriepenger - når kommer de?

Du skal egentlig ha feriepenger i perioden du faktisk har ferie. Men de aller fleste arbeidsgivere forenkler det hele for seg selv og utbetaler alt i juni i stedet for vanlig lønn. Deretter får du vanlig lønn resten av året, uavhengig når du faktisk tar ut ferie.

Hvordan regne ut feriepenger?

Hvordan beregnes feriepenger? Det er litt avhengig av flere ting, som alder og hvor mye ferie du faktisk har.

Sjekk vår feriepengekalkulator.

Feriepenger prosent

I følge ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. Merk her at ferieloven regner med 6 dagers uke. 25 virkedager vil derfor gi 4 uker og én dags ferie. Mange arbeidsgivere gir allikevel arbeidstakere 5 ukers ferie, altså 30 virkedager.

Arbeidstakere over 60 år kan plusse på 2,3 % på prosentsatsen, samt en ekstra ferieuke.

Utregning av feriepenger

Ved 4 uker og én dag ferie

Brutto månedslønn 2020 + (brutto årslønn 2019 * 0,102) - ((brutto månedslønn 2020 / 26) * 25)

Ved 5 ukers ferie

Brutto månedslønn 2020 + (brutto årslønn 2019 * 0,12 ) – ((brutto månedslønn 2020 / 26) * 30)

Prøv vår feriepengekalkulator.

Hva er feriepengegrunnlag?

Feriepengegrunnlag er det det man får feriepenger av.

Feriepengene skal som tidligere nevnt utgjøre minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget består av alt vederlag som en arbeidsgiver utbetaler til en arbeidstaker på bakgrunn av ytt arbeidsinnsats.

Får man feriepenger av bonus?

Mottar man bonus ut i fra arbeidsinnsats i form av måloppnåelse eller annet skal også denne være med i feriepengegrunnlaget. Faste bonuser uavhengig av innsats, som julebonus til alle ansatte eller lignende vil ikke bli medregnet.

Mer informasjon

For mer informasjon om ferie og feriepenger, les "Lov om ferie" (ferieloven) hos lovdata.