MVA Kalkulator

Mva kalkulator finner mva ut i fra en pris, eller en pris ut i fra mva. I vår momskalkulator velger du mva-sats, skriver inn pris eller mva og får kalkulert svar tilbake.

Velg sats som brukes i mva kalkulator:

Finn moms ut i fra totalpris

Prisen var (kr):

 

 

Finn pris ut i fra moms

Merverdiavgift (kr):

 

MVA kalkulator - finn moms på produkt

Mva kalkulator finner moms på et produkt eller tjeneste, eller pris på produkt eller tjeneste ut i fra moms. Først velg sats ut i fra hvilket produkt eller tjeneste det gjelder.

Hva er MVA?

Merverdiavgift (mva) er en avgift man må betale når man kjøper de fleste varer eller tjenester i Norge. Dette gjelder også for næringsdrivende, men de kan som oftest få fradrag for sine innkjøp.

Den generelle satsen er på 25 %, men avgiften varierer for enkelte bransjer og områder. Satsene er gjengitt og er valgbare i mva-kalkulator over.

Inngående mva

Inngående moms er den avgiften som blir lagt på en vare eller tjeneste du kjøper som er mva-pliktig. Denne kan du enkelt finne med mva kalkulator over.

Utgående mva

Utgående moms er avgiften du må legge på og kreve inn for dine egne varer eller tjenester som er mva-pliktige. Denne kan du finne med momskalkulator over.

Merk at priser for varer eller tjenester som selges og markedsføres mot privatkunder må alltid være medregnet mva-avgiften.

MVA terminer og frister

Bedrifter registrert i merverdiavgiftsregisteret skal sende inn mva-melding 6 ganger i året. Dette er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden. Når bedriften har vært registrert i mva-registeret i minst et år samt at omsetning er under 1 million kroner, kan man søke om årlig innlevering. Enkelte næringer vil alltid ha årlig rapportering.

Skyldig mva må betales av bedriften senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin.

Les mer om rapportering hos altinn.no

Mva i 2020

I 2020 mellom 1. april og 31. oktober så er lav sats midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent. Endringen er et støttetiltak i forbindelse med pandemi-situasjonen.