Mva Kalkulator

Mva kalkulator finner mva ut i fra en pris, eller en pris ut i fra mva. I vår momskalkulator velger du mva-sats, skriver inn pris eller mva og får kalkulert svar tilbake.

Velg sats som brukes i mva kalkulator:

Finn moms ut i fra totalpris

Prisen var (kr):

 

 

Finn pris ut i fra moms

Merverdiavgift (kr):

 

 

 

MVA kalkulator - finn moms eller pris

Mva kalkulator finner moms på et produkt eller tjeneste, eller pris på produkt eller tjeneste ut i fra moms. Først velg sats ut i fra hvilket produkt eller tjeneste det gjelder.

Skal du finne moms ut i fra en pris, velger du skjemaet Finn moms ut i fra totalpris. Skriv inn pris og trykk så på Beregn mva. Skal du finne pris ut i fra moms, velger du skjemaer Finn pris ut i fra moms. Skriv inn betalt mva og trykk så på Beregn pris.

Hva er MVA?

Merverdiavgift (mva eller moms som det også kalles) er en generell avgift man må betale til staten når man kjøper de fleste varer eller tjenester i Norge. Dette gjelder også for næringsdrivende, men de kan som oftest få fradrag for sine innkjøp. Den generelle satsen er på 25 %, men avgiften varierer for enkelte bransjer og områder. Satsene er gjengitt og er valgbare i mva kalkulator over.

For et hvert ledd en vare går gjennom handelskjeden ansees det at en verdi blir tillagt varen. Dette for eksempel gjennom at varen bearbeides, foredles eller at den transporteres til et sted hvor varen ikke er tilgjengelig. Moms utgjør en svært stor del av inntektene til den norske stat. Den gjennomgås og defineres i det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. Her settes altså satsene for merverdiavgiften.

Merverdiavgiften har sine røtter tilbake til 1. juli 1935. Den ble da kalt midlertidig omsetningsavgift til kriseformål. Den startet på 1 % i hvert omsetningsledd. I 1940 ble den økt til 2 % og 3 % kort tid etterpå. 1. jaunar 1970 gikk denne over til å hete merverdiavgift og ble satt til 20 %.

 

 

Inngående mva

Inngående moms er den avgiften som blir lagt på en vare eller tjeneste du kjøper som er mva-pliktig. Denne kan du enkelt finne med mva kalkulator over.

Utgående mva

Utgående moms er avgiften du må legge på og kreve inn for dine egne varer eller tjenester som er mva-pliktige. Denne kan du finne med momskalkulator over.

Merk at priser for varer eller tjenester som selges og markedsføres mot privatkunder må alltid være medregnet mva-avgiften.

Terminer og frister

Bedrifter registrert i merverdiavgiftsregisteret skal sende inn mva-melding 6 ganger i året. Dette er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden. Når bedriften har vært registrert i mva-registeret i minst et år samt at omsetning er under 1 million kroner, kan man søke om årlig innlevering. Enkelte næringer vil alltid ha årlig rapportering.

Skyldig mva må betales av bedriften senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin.

Les mer om rapportering hos altinn.no

Mva Kalkulator - Mva i 2020

I 2020 mellom 1. april og 31. desember er lav sats midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent. Endringen er et støttetiltak i forbindelse med pandemi-situasjonen. Denne satsen er valgbar i mva kalkulator på denne siden.

Mva pliktig

En bedrift vil bli momspliktig når den har tjent 50.000 kr i løpet av et år på mva-pliktige varer eller tjenester. Bedriften er selv pliktig i å sende inn en søknad om å bli registrert i merverdiavgiftsregisteret når dette beløpet overskrides.

Få hjelp med MVA

Vil du vekst slippe å forholde deg til ting som moms og annet relatert til regnskap. Bruk heller tiden din på det du er god på, la en regnskapsfører håndtere dette for deg.

p>