Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er ikke fryktelig mye brukt i dagligtalen. Det er et finansielt begrep man kanskje oftere støtter på i næringslivet. Men det kan også dukke opp i samtale med banken din, dersom du er i en posisjon hvor du skal ta opp eller allerede har et lån.

Beregning av gjeldsgrad

Gjeldsgrad er kort fortalt forholdet mellom gjeld og egenkapital. Det er gjeld delt på egenkapital. Gjeldsgrad formel er altså som følger:

Gjeldsgrad = Gjeld / Egenkapital
 

Bruk av begrepet

Privatpersoner vil kanskje heller støtte på begrepet belåningsgrad oftere enn gjeldsgrad. Men i møte med en kunderådgiver i en bank vil han kanskje bruke begge begrepene i en og samme samtale. Dette selv om at de sier det samme, bare på en litt annen måte.

I følge boliglånsforskriften finnes det en begrensning på hvor mye man kan låne. Både ut i fra egen inntekt og hvor mye egenkapital du har. Regelen er at du minst må ha 15 % egenkapital og at du kan låne inntil fem ganger inntekt.

Låner du maks i forhold til egenkapital, vil du ende opp på en gjeldsgrad på 6,67. Jo lavere dette tallet er, jo mindre gjeld har du.