Egen pensjonskonto

Tidlig 2021 vil det skje en automatisk endring for alle som har innskuddspensjon. Man vil få en EPK, en «egen pensjonskonto». Her vil all pensjonssparing du har opparbeidet deg hos samtlige tidligere arbeidsplasser bli samlet.

Din egen pensjonskonto (EPK) vil bli plassert hos pensjonsleverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter. Neste gang du bytter jobb vil denne bli med deg over til pensjonsleverandøren din neste arbeidsgiver benytter. Du vil ha mulighet til å reservere deg mot dette, men dersom du ikke gjør noe vil dette skje automatisk.

Hvorfor innføres EPK – Egen Pensjonskonto

Det er en kjensgjerning at alt for få har kontroll over sin egen pensjon. Tidligere har man måttet gjøre en aktiv handling for å samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere til en samlet konto.

Dersom din tidligere oppsparte pensjon har vært spredt ut hos flere pensjonsleverandører, ville det blitt trekt administrasjons og forvaltningskostnader for alle og en hver av disse. Selv om det har vært svært lønnsomt for den enkelte å samle dette selv, har relativt få faktisk aktivt gjort dette.

Du vil fortsatt ha mulighet til å ta aktive valg og velge leverandør selv, men altså dersom du ikke foretar deg noe vil altså alt samles og du vil potensielt bli spart for mye gebyrer og vil oppnå en høyere pensjon.

Du vil også få en mye bedre oversikt over hva du vil få utbetalt, som trolig også vil få folk til å ta mer aktiv kontroll over sin egen pensjon med sparing i IPS og i andre former.

Hva bør man gjøre?

For svært mange vil denne automatiske endringen være svært gunstig. Tidligere har gebyrer for den aktive pensjonssparingen i bedriften man arbeider i blitt dekt av arbeidsgiver. Dersom du lar tidligere oppsparte midler bli med til leverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter, vil også gebyrene for disse midlene også bli dekt av arbeidsgiver.

Så for de aller fleste vil det aller beste være å ikke gjøre noe aktivt i det hele tatt.

Hvem får EPK og hvem får ikke?

Alle som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver vil få en EPK. De som jobber i kommunen, i staten eller allerede er pensjonist vil ikke bli påvirket av denne endringen.

En annen endring som nå er forventet er at tidligere måtte man jobbe i 12 måneder hos en arbeidsgiver før man kunne ta med seg pensjonssparingen. Nå vil pensjonsopptjening gjelde uansett lengde på arbeidsforhold.

Hva inkluderes i egen pensjonskonto?

EPK er basert på innskuddspensjonsloven og vil bestå av oppstarte midler fra bedrifter som har innskuddspensjon for ansatte, samt pensjonskapitalbevis (PKB), samt gammel løsning for individuell pensjonssparing fra 2008 som ble avviklet når ny IPS kom i 2017.

Kan man slå sammen EPK med IPS?

IPS ordningen som kom i 2017 vil ikke kunne inkluderes i EPK. IPS fra 2008 vil bli inkludert.