Egenkapital

Egenkapital er et sentralt begrep, spesielt når man tenker på lån. Det stilles ofte krav til hvor mye man må ha, og renten vil også ofte være avhengig av hvor mye man stiller med.

Hva er egenkapital?

Egenkapital er penger som tilhører en person eller foretak. Ordet er ganske selvforklarende, det er ens egen kapital. Begrepet er mye brukt i forbindelse med lån og da er egenkapitalen den andel penger du selv går inn med. Lånegiver vil da stille med resten.

Hvor mye egenkapital må man ha for å få lån?

Hvor mye egenkapital man må ha for å få et boliglån er avhengig av en rekke ting. Mens for boliglån og andre typer lån som forbrukslån og billån har ikke spesielle krav til egenkapital.

For boliglån er det lovfestet at man må stille med 15 % i egenkapital, samt  at samlet lån ikke overstige 5 ganger inntekt. Bankene har i noen tilfeller lov til å fravike fra disse reglene. Bankene har en kvote på intill 10 % av utlånsvolumet hvert kvartal som kan avvike, men under pandemien i 2020 er denne økt til 20 %.

Merk også at banken er pålagt å vurdere
en renteøkning på 5 % fra det aktuelle rentenivået og se om lånetaker vil kunne håndtere dette.

Se hvor mye egenkapital du trenger for å oppnå 15 % egenkapital/belåningsgrad 85 % i vår boliglånskalkulator.

Særregler for Oslo

Regjeringen har innført noen tiltak for å begrense en tidvis eksplosiv prisveksten i boligmarkedet i Oslo. I motsetning til resten av landet så har bankene her en kvote på opp til 8 % av utlånsvolumet hvert kvartal som kan avvike fra regler om egenkapital og egen inntekt. Denne er også økt til 20 % under pandemien i 2020 slik som i resten av landet.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kan ikke belånes med mer enn 60 %. Her vil du altså være nødt til å stille med hele 40 % egenkapital.

Hvorfor må man ha egenkapital?

Kravet om å stille med egenkapital gjør at lånegiver har mindre risiko opp i det hele. Lånegiver, som oftest banken, har da en sikkerhet i å mest sannsynlig ikke tape mer penger enn de har lånt ut dersom lånetaker ikke klarer å håndtere lånet samtidig som boligprisene synker.

Kan man få boliglån uten egenkapital?