Visa och Mastercards markedsandel i Norge og i resten av verden

Når noen nevner kredittkort eller debetkort, tenker de fleste på enten Visa eller Mastercard. Disse to er de største aktørene på det norske markedet. Men det er så mange flere aktører i bransjen som få kjenner til her til lands

Mens Visa dominerer markedet og har den største markedsandelen for debetkort i verden, er det andre aktører som fortjener oppmerksomhet og vokser stadig. UnionPay er for eksempel den tredje største prosessoren på verdensbasis ut i fra kjøpstransaksjoner. Vi skal se nærmere på hvilke kortselskaper som dominerer verdensmarkedet i 2022. 

Visa ligger langt foran konkurrentene

Når vi fokuserer på markedsandeler ved kjøpstransaksjoner, er Visa langt foran alle andre kortselskaper. Visas dominerende markedsandel er på hele 50 %. Dette betyr at dette merket står for halvparten av alle korttransaksjoner over hele verden.

Andreplassen går til Mastercard som har litt over halvparten av Visas markedsandel ved kjøpstransaksjoner med 25,6 % av globale kredittkortkjøp. Kinesiske UnionPay var det tredje mest populære kortselskapet på verdensbasis. Dette merket sto bak 19,8 % av alle kredittkorttransaksjoner.

American Express, JCB og Discover var de tre minst brukte kortene globalt. American Express hadde en markedsandel på bare 2,5 %. Likevel var denne prosentandelen mye bedre enn 1,1 % og 0,08 % av transaksjonene behandlet av henholdsvis JCB og Discover. 

Kortselskapenes Markedsandel i Europa

I Europa har Visa vært det ledende kortet når det gjelder markedsandeler de siste fem årene. Dominansen har imidlertid blitt svekket ettersom Mastercards kundebase har begynt å øke.

Mellom 2015 og 2019 falt Visas markedsandel over hele Europa med 9 prosent. I 2015 dominerte Visa markedet med en andel på 68 %. Deretter, i løpet av de neste tre årene, sank markedsandelen til rundt 60 prosent. Sammenlignet med 2019 var Visa sin markedsandelen i det europeiske kredittkortmarkedet på 59 prosent.

Mastercard derimot, så sin markedsandel øke med 10 prosent i perioden mellom 2015 og 2019. I 2015 hadde selskapet 29 prosent av det totale transaksjonsvolumet i Europa. Fra 2016 til 2018 økte Mastercards markedsandel til hele 36 prosent, og utgangen av 2019 hadde Mastercards europeiske markedsandel nådd 39 prosent.

American Express og Diners havner på bunnen av lista over kredittkortene i Europa når det kommer til kjøpsvolum. American Express hadde kun 3 % av markedsandelen i 2015, og opplevde enda en nedgang på 1 % frem til 2019. Diners har ikke sett noen merkbare endringer i sin ubetydelige markedsandel på 1 % i løpet av samme 5-årsperiode.

Markedsverdi for ledende kredittkort merker

Når vi sammenligner markedsverdien mellom kortselskapene må alle se seg ordentlig slått av Visa. I skrivende stund hadde Visa en større markedsverdi enn Mastercard på 384 milliarder dollar. Selskapet behandler rundt 597 millioner transaksjoner per dag, noe som tilsvarer 6 900 transaksjoner per sekund. Til sammenligning, utføres det ca. 250 000 bitcoin transaksjoner hver dag, altså rundt 3 transaksjoner per sekund.

Mastercards markedsverdi er på 278 milliarder dollar, og selskapet rapporterer at de behandler rundt 4 200 transaksjoner per sekund. Markedsverdien til American Express er på 102 milliarder dollar, og Discovers markedsverdi var på 25 milliarder dollar.

Unionpay, til tross for lav markedsverdi på under halvparten av Discover, gjør det veldig godt på transaksjoner på verdensbasis. For øyeblikket er det snakk om at norske terminaler skal tilrettelegges for denne kort giganten, så det er ikke umulig å se for seg at UnionPay vil vokse betydelig i det europeiske markedet fremover.