Strømpriser

Strømprisene i Norge har variert mye de siste årene, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på den siste utviklingen. I denne artikkelen vil vi gi deg et overblikk over strømprisene i Norge.
Strømsoner Norge

Hva koster strømmen akkurat nå?

Hva koster strømmen i dag?

Bakgrunnen for strømprisene

Strømprisen i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Markedet er organisert som en børs, der kraftprodusenter selger strøm til kraftleverandører. Prisen for strømmen settes for hver time i døgnet, basert på hvor mye kraft som er tilgjengelig og hvor mye kraft som forbrukes.

Det er flere faktorer som kan påvirke strømprisen: