Slik Finner Du Beste Utbytteaksjer

Pandemien skapte mye uro i børsmarkedet når viruset først bredte seg over verden. Det tok dog ikke lang tid før børsen innhentet fallet.
Slik Finner Du Beste Utbytteaksjer

I løpet av den siste perioden har aksjemarkedet hatt en fin utvikling. Det er likevel flere faktorer som kan skape uro i markedet, og da spesielt hvis vi opplever en markant økning i renten. 

Det kan være lurt å forberede seg på dette. Da kan det være lurt å se på utbytteaksjer som har vist til gode finansielle resultater over tid. 

Pandemiens påvirkning på det norske aksjemarkedet

I 2020, da verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte Covid-19 utbruddet som et pandemi, sendte nyheten børsmarkedet rett ned ettersom konsekvensene ville kunne gi en stor negativ effekt for flere selskaper, særlig på kort sikt. Men nødvendige tiltakspakker, både internasjonalt og nasjonalt, gjorde at flere selskaper ikke opplevde situasjonen som så skrekkslagen som først antatt. Dette førte til at Hovedindeksen på Oslo Børs innhentet fallet på rekordtid, og ikke nok med det, også endte året 2020 i pluss. Hittil i år har indeksen steget med over 25 %. 

Det var også flere selskaper innenfor visse sektorer som kom bedre rustet ut av pandemien sammenlignet med posisjonen de var i før viruset spredte seg over verden. Dette gjaldt spesielt teknologi- og helseaksjer, og selskaper som allerede hadde et godt fundamental for digitale løsninger. Nå som pandemien kommer mot sin veis enda og rentene er på vei opp, kan det være lurt å se mot selskaper som har vist til gode finansielle prestasjoner over tid. 

Utbytteaksjer som et godt alternativ fremover

Dersom prognosene stemmer om økte renteoppganger, vil dette spesielt kunne ha en negativ påvirkning på vekstaksjer, som er selskaper som er priset høyt i forhold til dets inntjening fordi investorene forventer god vekst mange år frem i tid. Disse selskapene har ofte mye lån, som er billigere å drifte dersom renten er lav. 

Selskaper som har hatt stabil inntjeningsvekst over tid vil være mindre påvirket av at rente øker. I denne kategorien finner man de beste utbytteaksjer, som er selskaper som betaler ut en gitt andel av sitt overskudd i kontanter. Utbytteaksjer representerer ofte stabile selskaper med høy fundamental verdi. Utbytte blir som regel delt ut årlig, hver halvår eller kvartalsvis. 

Hva er gode utbytteaksjer?

Det positive med utbytteaksjer er at man mottar en utbetaling av selskapet jevnlig over tid. Dette er penger man kan velge mellom å ta ut eller reinvestere. Men til tross for at et selskap utbetaler utbytte, er det fortsatt viktig å finne selskaper som klarer å kombinere utbytte med videre vekst. Her er noen faktorer du bør se etter når du skal finne gode utbytteaksjer:

 

Ved å basere selskapene ut fra disse faktorene vil gi deg en større sjanse for at du velger utbytteaksjer som vil gi deg god avkastning over tid.  

Tips til beste utbytteaksjer

Så hvilke aksjer har gitt gode utbytter i kombinasjon med høy avkastning over tid i Norge? Man har flere eksempler på gode utbytteaksjer i Norge i sektorer som finans, industri, forbruksvarer og telekom. Her er noen gode utbytteaksjer: