Norske forbrukslånsbanker satser på bedriftslån: Muligheter og utfordringer

I de siste årene har vi sett en markant økning i antall norske forbrukslån banker som også tilbyr bedriftslån. Denne utviklingen kommer som et svar på at et økende antall bedrifter søker etter kortsiktig finansiering når de står overfor uforutsette kostnader. 

Norske forbrukslånsbanker satser på bedriftslån: Muligheter og utfordringer

Selv om tradisjonelle banklån og andre finansieringsformer fortsatt er populære, har bedriftslån fra Lånemegleren blitt et attraktivt alternativ for mange SMBer som trenger rask og fleksibel finansiering.

Banker lever av å låne ut penger, så skiftet er ikke overraskende, men hva betyr dette skiftet for norske bedrifter og hvilke fordeler, og ulemper er forbundet med å ta opp denne type lån?

Økt etterspørsel etter kortsiktig finansiering

Mange bedrifter, spesielt de i SMB markedet, opplever perioder med uforutsette utgifter eller midlertidige likviditetsutfordringer. Dette kan skyldes alt fra plutselige reparasjonskostnader, tap av viktige kontrakter, økte renter til forsinkelser i innbetalinger fra kunder. 

Tradisjonelt har slike finansielle behov blitt møtt med ulike former for bedriftslån fra banker og andre finansinstitusjoner. Imidlertid har forbrukslånbanker nylig begynt å tilby et alternativ som kan være raskere og enklere å få tilgang til. 

Hva er en lånemegler? 

En lånemegler i Norge fungerer som en mellommann mellom låntakere og långivere. For bedrifter innebærer dette at lånemegleren hjelper med å finne, sammenligne og velge de beste lånetilbudene som er tilgjengelige på markedet. 

Ved å bruke en lånemegler kan bedrifter spare tid og ressurser, da megleren tar seg av det meste av det administrative arbeidet knyttet til lånesøknader og forhandlinger med banker og finansinstitusjoner. 

Lånemeglere har ofte et bredt nettverk av banker og lånegivere som tilbyr forbrukslån til bedrifter og kan derfor tilby et variert utvalg av låneprodukter, inkludert kortsiktige og langsiktige lån. 

De gir også råd om hvilken type finansiering som best passer bedriftens økonomiske situasjon og behov, noe som kan være avgjørende for å sikre god likviditet og vekstmuligheter.

Fordelene med forbrukslån for bedrifter

Forbrukslån til bedrifter kan ha flere fordeler, spesielt for de som trenger rask tilgang til kapital:

Rask behandlingstid: Forbrukslån banker er kjent for sine raske prosesser, ofte med lån som godkjennes og utbetales innen noen få dager. Dette er avgjørende for bedrifter som trenger finans hjelp raskt.

Lavere krav: Tradisjonelle bedriftslån krever ofte omfattende dokumentasjon og sikkerhet. Forbrukslån kan derimot være lettere tilgjengelig med færre krav til sikkerhet.

Fleksibel bruk: Forbrukslån har ofte færre restriksjoner på hvordan midlene kan brukes, noe som gir bedrifter større fleksibilitet til å møte spesifikke finans behov.

Ulempene ved forbrukslån til bedrifter

Til tross for fordelene er det også ulemper knyttet til å bruke forbrukslån bedrifter i Norge bør være oppmerksom på:

Høyere rente: Forbrukslån har generelt høyere renter enn tradisjonelle bedriftslån. Dette vil føre til høyere kostnader over tid.

Kortere nedbetalingstid: Forbrukslån tilbys ofte med kortere nedbetalingstider, noe som kan legge press på bedriftens kontantstrøm.

Risiko for gjeldsproblemer: Den enklere tilgangen til kapital kan føre til at bedrifter låner mer enn de klarer å håndtere, noe som kan resultere i alvorlige gjeldsproblemer.

Ti ting du bør tenke på før du tar opp forbrukslån på bedriften

  1. Vurder behovet for lån: Er det virkelig nødvendig å ta opp et forbrukslån, eller kan andre finansieringskilder eller kostnadskutt løse problemet?
  2. Sjekk lånevilkårene: Les nøye gjennom alle vilkår og betingelser, inkludert renter, gebyrer og nedbetalingsplan.
  3. Sammenlign flere tilbud: Ta deg tid til å sammenligne tilbud fra flere banker for å sikre de beste betingelsene.
  4. Sjekk långiverens omdømme: Undersøk långiverens rykte og pålitelighet for å unngå useriøse aktører.
  5. Beregn totalkostnaden: Ikke bare se på månedlige avdrag, men regn også på den totale kostnaden over hele låneperioden.
  6. Sjekk bedriftens kredittverdighet: En god kredittverdighet kan gi bedre lånevilkår.
  7. Unngå overfinansiering: Lån bare det beløpet du virkelig trenger for å unngå unødvendig gjeld.
  8. Planlegg nedbetalingen: Lag en realistisk plan for hvordan forbrukslånet skal betales tilbake uten å påvirke bedriftens drift negativt.
  9. Vurder risikoen: Tenk nøye gjennom hvilke konsekvenser det vil ha dersom bedriften ikke klarer å betale tilbake lånet.
  10. Rådfør deg med en økonomisk rådgiver: Få profesjonell hjelp til å vurdere om et forbrukslån er det beste alternativet for din bedrift.

Alternative lån for bedrifter

Forbrukslån er ikke det eneste alternativet for bedrifter som trenger finansiering. Her er noen mer tradisjonelle alternativer:

Banklån: Tradisjonelle banklån har ofte lavere renter og lengre nedbetalingstider, men krever mer omfattende dokumentasjon og sikkerhet.

Kassekreditt: En fleksibel kredittlinje fra banken som kan brukes ved behov og betales tilbake når kontantstrømmen tillater det.

Factoring: Salg av utestående fakturaer til et factoringselskap for umiddelbar kontantstrømmen til en fast pris.

Leasing: En form for finansiering hvor bedriften leier utstyr i stedet for å kjøpe det, noe som kan være gunstig for kontantstrømmen.

Statlige tilskudd og støtteordninger: Ulike støtteordninger fra offentlige organer som Innovasjon Norge.

Konklusjon

Stadig flere norske forbrukslånsbanker som satser på bedriftslån, representerer en interessant utvikling i det norske finans markedet. 

For bedrifter som trenger rask og fleksibel finansiering, kan forbrukslån for bedrifter være et nyttig verktøy. Samtidig er det viktig å være klar over de potensielle fallgruvene, inkludert høyere kostnader og risiko for gjeldsproblemer. 

Ved å nøye vurdere alle tilgjengelige alternativer og følge gode råd for lån, kan bedrifter gjøre informerte beslutninger som støtter deres økonomiske helse og vekst.