Lån uten kredittsjekk

Alle norske banker og andre långivere er lovpålagt å utføre en såkalt kredittsjekk før de tilbyr lån. Dette er en kontroll av låntakerens økonomi, og innebærer som regel en vurdering av inntekt, skatteopplysninger, eventuelle betalingsanmerkninger og næringsinteresser. En kredittsjekk gir dermed långiveren muligheten til å avgjøre hvorvidt kunden er i stand til å betjene gjelden.

Ved en kredittsjekk gis en kredittscore fra 1 til 100, basert på blant annet alder, inntekt og betalingshistorikk. Betalingsanmerkninger og inkassosaker trekker ned, mens stabil og høy inntekt trekker opp. Kredittscoren gir långiveren en indikasjon på kundens betalingsevne, og jo lavere score, jo vanskeligere er det å få lån. Verdien som blir satt avgjør også hvilken rente og hvilke betingelser man kan få på lånet.

En kredittscore på mellom 1 og 20 anses som «veldig høy risiko», og långiveren anbefales å avslå søknaden. Men, det er mulig å få lån selv om kredittscoren er lav.

Hvorfor kreves kredittsjekk?

En kredittsjekk vurderer låntakerens evne til å betjene lånet, og denne kontrollen er lovpålagt. Dette er delvis på grunn av banken, men også av hensyn til sårbare forbrukere. Fra bankens side reduseres risikoen for at lånet blir misligholdt, mens låntakeren unngår å bli lurt til å akseptere et høyere lån enn han/hun har mulighet til å betjene.

Er det mulig å få lån uten kredittsjekk?

I Norge er både banker og andre långivere lovpålagt å utføre kredittsjekk. Dersom du får tilbud om et lån uten kredittsjekk i Norge, bør derfor varsellampene begynne å lyse. Det er ingen måte å omgå dette kravet på, og det er viktig å tenke på at kredittsjekken er der for å gjøre kundeforholdet til banken eller låntakeren så sikkert som mulig for begge parter.

Det er ikke er lov å tilby lån uten kredittsjekk i Norge, men det er flere ulike selskaper som kan utføre denne kontrollen. I Sverige benyttes begrepet «låna utan UC», noe som innebærer at långiveren ikke bruker Upplysningscentralen ved vurdering av betjeningsevne. Upplysningscentralen er Sverige største kredittopplysningsforetak, og eies av storbanker som SEB, Nordea og Swedbank.

Hver gang man søker om lån i Sverige, får man dårligere kredittscore hos UC. Dette skyldes en treghet i systemet fra det tidspunktet lånesøknaden blir registrert og til banken rapporterer inn hvor mye du skylder til UC. Dette betyr i praksis at det er umulig å vite akkurat hvor mye du skylder hvis du søker lån hos flere banker samtidig. Jo flere banker du oppsøker, jo større fremstår risikoen, og du får dermed en dårligere rente eller avslag på lånet.

Lån uten UC

Det er mulig å ta opp via en långiver som benytter andre kredittopplysningsforetak enn UC. Det er både fordeler og ulemper ved å velge denne fremgangsmåten. Først og fremst innebærer slike lån høyere renter og gebyrer. Dette skyldes først og fremst at låntakeren tar en høyere risiko, siden de ikke kjenner til din økonomiske situasjon. Det er dessuten ikke mulig å få et like stort lånebeløp uten UC, og maksgrensen er gjerne på 50 000 kr.