Hvordan få boliglån?

Det er mange som ønsker å komme seg ut på boligmarkedet. Ved hjelp av en lånekalkulator kan du enkelt beregne hvor mye et boliglån vil koste deg, slik at du vet om økonomien kan håndtere et lån som dette.
Hvordan få boliglån

Men selv om du vet at du kan håndtere et boliglån, er det ikke sikkert at du oppfyller kravene som stilles for å få lån hos banken. Bankene må nemlig følge retningslinjene som er satt i utlånsforskriften.

Er det vanskelig å komme seg på boligmarkedet?

Både ja og nei. Noen har flaks og vinner i Lotto eller på nettcasinoer som dem du finner hos Casinotrollet.com, og kan finansiere boligkjøpet på den måten. Men dersom du ikke er usedvanlig heldig eller arver mange millioner kroner, må du som regel ta opp et boliglån.

For mange er det vanskelig å komme seg på boligmarkedet siden kravene som stilles for å få boliglån er nokså strenge.

Hvilke krav må oppfylles for å få boliglån hos banken?

Ifølge utlånsforskriften eller «boliglånsforskriften» som bankene følger, er det flere kriterier du må innfri for å kunne få innvilget en søknad om boliglån. Utlånsforskriften er utarbeidet av myndighetene, og er der for å forhindre at nordmenn låner for mye penger.

Dersom er det blant annet krav til inntekt og betjeningsevne, total gjeld og belåningsgrad. Blant de mest omdiskuterte kriteriene er kravet om at låntaker må ha minst 15 % egenkapital.

Betjeningsevne

Kravet om betjeningsevne handler om at du skal ha tilstrekkelig høy inntekt til på kunne betjene boliglånet. I den forbindelse vil banken blant annet ta hensyn til inntekt og faste utgifter du skal betale hver måned.

Inntekt kan omfatte alt fra lønnsinntekt til trygdemottakelser som pensjon eller dagpenger. Det er med andre ord mulig å få lån selv om du ikke nødvendigvis har fast jobb, selv om sistnevnte vil telle positivt.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad handler om hvor mye gjeld du kan ha i forhold til inntekt. Det meste du kan ha i gjeld når du søker om lån, er fem ganger din totale inntekt. Her vil ikke bare et eventuelt boliglån telles med, men også annen gjeld og ubrukte kredittrammer.

Dersom du lurer på hvor mye du kan få i boliglån, kan du derfor gange den brutto årsinntekten din med fem, og deretter trekke fra eksisterende gjeld. Beløpet du sitter igjen med er en indikasjon på hvor mye du kan låne hos banken.

Belåningsgrad

Et annet kriterium som stilles til dem som søker om boliglån, er at man skal dekke 15 % av boligens markedsverdi på egen hånd. Dette beløpet kalles gjerne for «egenkapital». Skal du kjøpe et hus som koster 2 000 000 kroner, må du altså ha 300 000 kroner i egenkapital.

Akkurat kravet om egenkapital kan være vanskelig å innfri, siden det ofte er snakk om mange hundretusener. I omtrent 10 % av tilfellene vil bankene kunne gjøre unntak fra denne regelen. Noen kan derfor få lån uten egenkapital, dersom øvrige krav innfris.

Kan du for eksempel vise til en høy og stabil inntekt, men mangler egenkapital, kan du kanskje innlemmes i bankens unntakskvote.

Man kan også få hjelp til å dekke egenkapitalen dersom man har en kausjonist som kan stille med sikkerhet i en bolig. Dette kan for eksempel være foreldre eller andre.

Prøv en boliglånskalkulator

Ved å teste ut en boliglånskalkulator kan du få en viss oversikt over hva du sannsynligvis vil greie å betjene på et boliglån.

I en boliglånskalkulator trenger du bare å legge inn informasjon om inntekt, gjeld og diverse andre faktorer. Prøv en boliglånskalkulator i dag, og se om du er klar for å komme deg ut på boligmarkedet.