Hvordan å sette et kort-tids investeringsmål

Å investere kan forbedre framtiden din snart, men noen ganger må du prioritere daglige utgifter eller gjeld. Du kan få tilgang til ekstra penger etter at du lære om hva som er smålånutensikkerhet.com: prissammenligning, informasjon og verktøy. Husk at du bør være klar over de ulike lånetypene hvis du vurderer dem som et investeringsalternativ. 

Du kan også vurdere andre investeringsalternativer som aksjer og aksjefond. Investeringer i aksjemarkedet kan være risikabelt, men kan gi god avkastning. 

Planlegg en god start

I tillegg til å vurdere hvilke alternativer du kan tenke på for å få vist kapital å investere, må du starte et spesifikt investeringsmål, planlegge hvordan du kan nå det med små og progressive trinn og respektere dem — spesielt fristene. Å konsultere en regnskapsfører om innlevering av skatt er også en god idé, så bruker du heller tiden din på det du jobber med og kan da slappe av om skattemelding.

Bruk SMART mål

Et SMART mål betyr at det må være spesifikt, målbart, akseptabelt, realistisk og tidsbestemt. For å få dem til å fungere, må du også vurdere din tidshorisont, risikotoleranse, investerings forståelse og andre aspekter som kan påvirke disse målene.

Denne teknikken tar hensyn til at Investeringsstrategier varierer avhengig av mål og tidsperioden. SMART mål kan hjelpe deg og sette mer realistiske forventninger.

For eksempel, en 30 år gammel kvinne kan ha som mål å studere videre eller endre karriereveien hennes. Hun har noen sparepenger de neste 6 månedene til å bruke til daglige utgifter, men ikke nok til skolebøker og spesialkurs hun ønsker å ta. Et SMART mål for henne kan være å bruke penger for videre utdanning (S) for å start med 1 kurs (M). Da trenger hun å spare litt penger for hver måned eller ta et lite lån (A) slik at hun kan betale tilbake (R) når hun begynner å studere i vår 2023 (T). 

Det er lettere å oppnå et kortsiktig mål som varer fra 1 måned og opp til et år. Hvis du setter deg kortsiktige mål som er regelmessig oppnåelige, vil det være langt mer sannsynlig at du holder deg motivert over tid, samt bedre håndtere frustrasjonen.

Det som betyr mest er hvordan disse prestasjonene får deg til å føle deg og hvordan de veileder deg mot fremtiden du streber etter. Det er bare å begynne å planlegge målene dine og se hvor de tar deg etter et år. Kanskje når du målene dine raskere om du utvikler gode vaner.