Evaluering av et selskap fra et investeringsperspektiv

Når man ser på et selskap som en investering, er det mange faktorer å vurdere. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom de viktigste evalueringspunktene vi bruker når vi bestemmer oss for om vi skal investere i en bedrift eller ikke.

 Vi vil dekke ting som selskapets finansielle stabilitet, dets konkurranselandskap og dets potensial for vekst. Ved å forstå disse evalueringspunktene kan du ta en mer informert beslutning om hvorvidt du skal investere i et selskap eller ikke.

#1 - Se på økonomien deres

 Det første punktet å se på er et selskaps økonomi. Dette inkluderer både deres tidligere økonomiske historie og deres nåværende økonomiske situasjon. Du vil forsikre deg om at selskapet har en god økonomisk status og at de har en historie med å kunne generere inntekter.

 Du kan se på et selskaps regnskap for å få en ide om deres generelle økonomiske tilstand. Dette vil gi deg en bedre forståelse av hvor selskapet befinner seg nå, og om de er en god investering eller ikke. Merk derimot at tallene her ikke alltid forteller sannheten. Dette gjelder både den ene og den andre veien.

 Mange unge selskap går for eksempel med store minus, men det er primært grunnet større investeringer. Et stort og dominerende selskap kan gå med store plusstall, men det kan hende at teknologien deres er på vei ut, og at utfordringene er større enn det ser ut til. Vær derfor sikker på at du leser de andre punktene for evaluering av selskap også.

 Du bør videre se på selskapets gjeldsnivå. Hvis selskapet har mye gjeld, kan det være et tegn på at de sliter økonomisk og kanskje ikke er en klok investering. Dette innebærer også at du selv ikke vil kunne ta opp noe særlig mer gjeld i selskapet for å få råd til de tingene du ønsker å utrette. Det kan i verste fall bety at du må gjøre private investeringer eller spare.

#2 - Evaluer deres konkurranselandskap

Et annet sentralt evalueringspunkt er å se på selskapets konkurranselandskap. Du vil sørge for at selskapet er i en god posisjon til å konkurrere i sin bransje og at de har et sterkt konkurransefortrinn.

Du kan gjøre dette ved å se på ting som størrelsen på markedet, konkurransen og hvor godt posisjonert selskapet er til å utnytte potensielle vekstmuligheter.

Hvis det allerede er mange etablerte selskaper i markedet, kan det være vanskelig for selskapet å ta markedsandeler. Men hvis det er få konkurrenter eller hvis selskapet har et sterkt konkurransefortrinn, kan det være større sannsynlighet for at de lykkes.

Det er også viktig å se på potensialet for vekst i næringen. Hvis bransjen vokser raskt, kan det gi flere muligheter for selskapet til å øke sin markedsandel. Men hvis bransjen står stille eller faller, kan det gjøre det vanskeligere for selskapet å vokse og generere inntekter.

#3 - Vurder potensialet i virksomheten

Til slutt vil du måtte vurdere potensialet i virksomheten. Dette inkluderer å se på ting som selskapets produkter og tjenester, deres målmarked og deres vekstutsikter. Spesielt relevant er dette med tanke på de mange teknologiselskapene du finner omkring i dag. Disse kan kanskje virke å være verdt bare noen tusenlapper om en bruker tradisjonelle evalueringsmetoder.

Ser en derimot på potensialet i veksten, kan selskapet verdsettes til millioner, og i noen tilfeller milliarder. Kahoot er et typisk eksempel på et selskap som for enkelte virker overpriser, men som til syvende og sist har jobbet seg opp til sitt potensiale. Merk at prisingen av selskaper, spesielt i aksjemarkedet, aldri handler om verdien her og nå. 

Du vil forsikre deg om at bedriften har et produkt eller en tjeneste som er etterspurt og at de har en plan for hvordan virksomheten skal vokse. Hvis selskapet allerede vokser raskt, kan det være en god investering. Men hvis selskapet ikke vokser eller hvis vekstutsiktene deres er begrensede, er det kanskje ikke en klok investering.

Se på lignende selskap, og vurder hvorvidt det er noe unikt med selskapet du ser på. Om vektspotensialet er høyt, men det er mange titalls bedrifter om beinet, kan det kanskje være lurt å rygge unna.

Konklusjon

Dette er bare noen av de viktigste evalueringspunktene du bør vurdere når du ser på et selskap fra et investeringsperspektiv. Ved å forstå disse faktorene kan du ta en mer informert beslutning om hvorvidt du skal investere i et selskap eller ikke.

Det er ingen enkel jobb å investere i selskaper, men nettopp derfor er det også så profitabelt om du lykkes. Ikke glem å legge eggene dine i mange kurver. Realiteten er at de fleste bedrifter må lukke dørene innen de første årene. Dermed lønner det seg ikke for deg som investor å satse alt du eier og har på én bedrift.

Spre investeringer utover flere forskjellige bedrifter i forskjellige bransjer. Da vil du kunne oppnå gode resultater!