Et hav av spennende instrumenter å velge fra

Noe av det viktigste for deg som vil investere i aksjemarkedet er å finne frem til riktig type instrument, slik at du er sikret god avkastning over tid. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de ulike typene med instrumenter som du kan handle som privatinvestor i aksjemarkedet.

Enkeltaksjer

Kilde: Unsplash 

Det mest opplagte valget for deg som vil investere i det globale finansmarkedet er å fokusere på en bred sammensetning av aksjer. Dette kan gjerne være ulike internasjonale selskaper fra en bestemt industri,  eventuelt kan du også velge selskaper på tvers av aksjeindekser. Som fersk investor vil det ofte lønne seg å velge en aksjeindeks slik som engelske FTSE 100 eller amerikanske Nasdaq og S&P 500.

Hovedregelen er at risikoen til en portefølje går ned desto flere selskaper som er representert, i tillegg til at du bør velge selskaper fra ulike industrier for å redusere risikoen ytterligere. For deg som har interesse for globale aksjer, så er amc aksjer et mulig utgangspunkt eventuelt lignende selskaper. Du finner en bred oversikt over globale aksjer gjennom Skilling sin innovative plattform for kjøp og salg.

Råvarer

Kilde: Unsplash

Et annet fokusområde som det kan lønne seg å se nærmere på er det internasjonale markedet for råvarer. Dette markedet omfatter viktige råvarer slik som olje, gass eller gull. Noe av det som er mest interessant med råvaremarkedet er volumet og den høye graden av likviditet. Dette gjør det enkelt å handle ulike råvarer til alle døgnets tider. 

For deg som foretrekker råvaremarkedet, så kan du også fokusere på dette markedet ved å handle såkalte derivater eller CFD-er som er en egen form for kontrakter hvor du ikke nødvendigvis eier det underliggende instrumentet. Hovedfordelen med CFD er at du kan benytte deg av giring for å øke innsatsen på en rask og hurtig måte. I praksis betyr det at du kan femdoble eller tidoble innsatsen på en enkel måte. Samtidig som at du øker innsatsen, så kan det også være smart å vite at tapene kan akkumulere kjapt hvis markedet går deg imot.

Valuta

Kilde: Unsplash

Et annet område som det kan lønne seg å se nærmere på er markedet for valuta som også er svært internasjonalt i sitt omfang. Når du handler valuta så går det gjerne ut på å finne ulike valutapar som handles basert på hvordan du tror markedet vil se ut i fremtiden. Ofte vil et valutapar se slik ut EUR/USD eller GBP/EUR, noe som er ment å reflektere hvilke instrumenter som handles. 

Enten du ønsker å fokusere på kortsiktige svingninger i markedet for valuta eller vil investere med et lengre fokus, så kan valuta være et godt valg. Det gjelder å følge med på store makroøkonomiske hendelser for deg som handler i dette markedet.

Som vi har sett i denne artikkelen, så er det primært tre hovedområder som du bør sjekke ut som investor i finansmarkedet. Hos Skilling er det enkelt å komme i gang med handel av ulike instrumenter som passer dine behov og budsjett på en god måte. Du setter enkelt sammen din egen portefølje for bred eksponering, eller du kan drive med handel i form av å gå inn i enkeltaksjer om du foretrekker høyere risiko.