Derfor kan 2024 blir et rekordår for bitcoin

Kryptobørsene har vist en økende trend så langt i 2023, hovedsakelig drevet av den forbedrede utsikten for verdens største økonomi, USA. En av pådriverne for et ellers lunkent forbrukermarked er AI som kan drive bitcoin til rekorder i 2024.

Derfor kan 2024 blir et rekordår for bitcoin

Kryptobørsene har vist en økende trend så langt i 2023, hovedsakelig drevet av den forbedrede utsikten for verdens største økonomi, USA. En av pådriverne for et ellers lunkent forbrukermarked er AI som kan drive bitcoin til rekorder i 2024.

EFT godkjennes kanskje av amerikanske myndigheter i januar

Den positive stemningen i markedet har vært nært knyttet til økende tillit til USAs økonomi, noe som har ført til en økning i investeringer i kryptovalutaer. Spesielt har Bitcoin blitt et attraktivt valg for investorer, da de forventer at den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen (SEC) snart vil godkjenne det aller første Bitcoin-spotbørshandlede fondet (ETF) som skal handles på en større børs i USA.

Den optimistiske handels-aktiviteten mot slutten av måneden for Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) var i stor grad drevet av håpet om at kapitalforvaltere som Fidelity Investments og BlackRock vil være blant de første som får godkjenning fra SEC til å lansere Bitcoin spot-ETF-er.

AI driver amerikansk økonomi fremover - SEC kan dytte bitcoin til nye rekorder

Dette skaper ikke bare en positiv dynamikk for kryptovalutamarkedet, men det gir også ytterligere troverdighet til disse digitale eiendelene. Dersom disse store kapitalforvalterne blir godkjent, kan det åpne døren for bredere adopsjon av kryptovalutaer, da investorer i økende grad ser dem som en legitim investeringsklasse med potensial for vekst.

Men hva er en spot EFT? Grunnet artikkelens natur, spurte vi Google Bard:

"En spot ETF er en børshandlet fond (ETF) som investerer i en underliggende eiendel eller en gruppe eiendeler på spotmarkedet. Spotmarkedet er det markedet der eiendeler handles til dagens markedspris. I motsetning til en futures ETF, som investerer i en futureskontrakt, investerer en spot ETF i den underliggende eiendelen direkte. Dette betyr at investorer som kjøper en andel av en spot ETF får eksponering for den faktiske verdien av den underliggende eiendelen, ikke en fremtidig verdi."

Ja vel, ok, men hva med noen eksempler?

Spot ETF-er kan brukes til å investere i en rekke ulike eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, råvarer og kryptovalutaer.

Google Bard