4 faktorer som vil påvirke verdien på kryptovalutaer i 2022?

2021 var et godt år for kryptomarkedet med stor verdiutvikling i løpet av året til tross for noe nedgang mot slutten av året. Nå er vi godt i gang med 2022 og mange lurer på hvordan verdien på kryptovalutaer vil utvikle seg i løpet av dette nye året. Vi kan selvfølgelig ikke spå framtiden, men vi skal i denne artikkelen peke på 4 av de viktigste faktorene som kan påvirke kryptovaluta-markedet dette året:

Aksjemarkedet

Det har vist seg at kryptomarkedet påvirkes av det som skjer i aksjemarkedet. Faktisk har kursen til store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum steget og falt i takt med de store amerikanske børsene den siste tiden. Derfor kan faktorer som renter og den generelle utviklingen i økonomien som påvirker aksjemarkedet også påvirke kryptovalutamarkedet. 

Reguleringer og forbud

Flere store stater og markeder har tatt til orde for mer regulering av kryptomarkedet, blant andre USA, Kina, India og EU. For øyeblikket vet man ikke nøyaktig hva slags type reguleringer som vil komme og hvilke ringvirkninger disse vil føre til, men på lengre sikt kan regulering av kryptomarkedet slå positivt ut på prisutviklingen. Det er fordi en regulering vil legitimere et marked som av flere ansees å være i gråsonen av hva som kan tillates. Videre kan økt regulering gjøre det tryggere for forbrukere og investorer å investere i kryptovaluta, noe som vil påvirke etterspørselen positivt. 

Et faremoment for kryptomarkedet er muligheten for forbud i enkelte stater eller regioner. Tidligere har Kina innført forbud mot utvinning, kjøp og salg av kryptovaluta og er i stedet i gang med å innføre sin egen digitale sentralbankvaluta. 

Adopsjon

Nettopp det faktum at markedet for kryptovaluta er i ferd med å bli mer regulert, har tiltrukket flere større investorer og samarbeidspartnere. Etterhvert som store og kjente bedrifter, merkevarer og fond investerer mer i kryptomarkedet, gir dette en legitimitet som påvirker etterspørselen i positiv retning. Vi kan blant annet nevne at Tesla har begynt å akseptere kryptovaluta (DOGE) som betaling for enkelte varer i sin nettbutikk og at KPMG Canada nylig la kryptovaluta til sin investeringsportefølje. 

Trender

Blant gryende trender som nå er hotte finner vi blant annet kryptospill, parallelle virkeligheter i metaverset, digital kunst og digitale eiendeler. Slike plattformer har ofte egne tilknyttede økonomier som drives av ulike kryptovaluter, og flere av disse har steget voldsomt i verdi. 

Det er ikke bare kryptoentusiaster som har interesse for disse tingene, men også markedsførere, investorer, bedrifter, kunstnere og kjendiser som ønsker å være tilstede på disse plattformene. Det gjenstår å se om disse konseptene er kommet for å bli, eller om de er et blaff som kommer til å forsvinne. 

Dersom du ønsker å lære mer om kryptomarkedet, kan vi anbefale flere gode kurs for å lære mer om Bitcoin, Ethereum og flere, eksempelvis sjekk ethereum-kurs på vår partnerside her.